🛺 Xe lam

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe lam
GoogleN/A
TwitterXe lam
Unicodexe lam
Từ đồng nghĩatuk tuk, túc túc, xe kéo và xe tuk tuk
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Xe lam biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛺 1F6FA xe lam