🚑 Xe cứu thương

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe cứu thương
GoogleXe cứu thương
TwitterXe cứu thương
Unicodexe cứu thương
Từ đồng nghĩaxe cộ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe | biểu tượng cảm xúc bị bệnh

Hình ảnh

Xe cứu thương biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚑 1F691 xe cứu thương