🚓 Xe cảnh sát

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe cảnh sát
GoogleÔ tô cảnh sát
TwitterXe cảnh sát
Unicodexe cảnh sát
Từ đồng nghĩacảnh sát, tuần tra và xe hơi
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Xe cảnh sát biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚓 1F693 xe cảnh sát
🚔1F694xe cảnh sát đang tới, Ô tô cảnh sát sắp đến hoặc Xe cảnh sát đang đến