🚗 ô tô

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleô tô
GoogleÔ tô
TwitterÔ tô
Unicodeô tô
Từ đồng nghĩaxe cộ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

ô tô biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚗 1F697 ô tô
🚘1F698ô tô đang tới, Ô tô sắp đến hoặc Ô tô đang đến