🛣️ đường cao tốc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđường cao tốc
GoogleMotorway
TwitterĐường cao tốc
Unicodeđường cao tốc
Từ đồng nghĩađường
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

đường cao tốc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛣️ 1F6E3 FE0F đường cao tốc
🛣 1F6E3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn