🦼 Xe lăn tự động

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe lăn điện
GoogleN/A
TwitterXe lăn máy
Unicodexe lăn tự động
Từ đồng nghĩahỗ trợ tiếp cận, khả năng tiếp cận, trợ năng và xe lăn
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Xe lăn tự động biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦼 1F9BC xe lăn tự động