🚐 Xe buýt nhỏ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe buýt nhỏ
GoogleXe buýt nhỏ
TwitterXe buýt mini
Unicodexe buýt nhỏ
Từ đồng nghĩaxe buýt
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Xe buýt nhỏ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚐 1F690 xe buýt nhỏ