🚚 Xe tải giao hàng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe tải giao hàng
GoogleXe chở hàng
TwitterXe tải giao hàng
Unicodexe tải giao hàng
Từ đồng nghĩagiao hàng và xe tải
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe | biểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Xe tải giao hàng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚚 1F69A xe tải giao hàng