🚥 đèn giao thông ngang

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđèn giao thông ngang
GoogleĐèn giao thông theo chiều ngang
TwitterĐèn giao thông nằm ngang
Unicodeđèn giao thông ngang
Từ đồng nghĩabiển báo, giao thông và đèn
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

đèn giao thông ngang biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚥 1F6A5 đèn giao thông ngang
🚦1F6A6đèn giao thông dọc, Đèn giao thông theo chiều dọc hoặc Đèn giao thông nằm dọc