🚒 Xe cứu hỏa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe cứu hỏa
GoogleXe chữa cháy
TwitterXe cứu hỏa
Unicodexe cứu hỏa
Từ đồng nghĩalửa, xe tải và động cơ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe | biểu tượng cảm xúc lửa

Hình ảnh

Xe cứu hỏa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚒 1F692 xe cứu hỏa