🚛 đầu kéo rơ-moóc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđầu kéo rơ-moóc
GoogleXe tải nối khớp
TwitterXe kéo rơ-moóc
Unicodeđầu kéo rơ-moóc
Từ đồng nghĩabán và xe tải
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

đầu kéo rơ-moóc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚛 1F69B đầu kéo rơ-moóc