🚕 Taxi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletaxi
GoogleTaxi
TwitterN/A
Unicodetaxi
Từ đồng nghĩaxe cộ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Taxi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚕 1F695 taxi
🚖1F696taxi đang tới, Taxi sắp đến hoặc Taxi đang đến