🛢️ Thùng dầu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethùng dầu
GoogleOil drum
TwitterThùng dầu
Unicodethùng dầu
Từ đồng nghĩadầu và thùng
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ

Hình ảnh

Thùng dầu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛢️ 1F6E2 FE0F thùng dầu
🛢 1F6E2 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn