🚂 đầu máy xe lửa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđầu máy hơi nước
GoogleĐầu máy hơi nước
TwitterĐầu máy hơi nước
Unicodeđầu máy xe lửa
Từ đồng nghĩahơi nước, tàu hỏa, đường sắt và động cơ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ

Hình ảnh

đầu máy xe lửa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚂 1F682 đầu máy xe lửa