🚉 Ga tàu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applega tàu
GoogleGa
TwitterGa
Unicodega tàu
Từ đồng nghĩatàu hỏa và đường sắt
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ

Hình ảnh

Ga tàu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚉 1F689 ga tàu