🛵 Xe tay ga

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe tay ga
GoogleN/A
TwitterXe máy tay ga
Unicodexe tay ga
Từ đồng nghĩamô tơ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Xe tay ga biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛵 1F6F5 xe tay ga