🚧 Công trường

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiển báo công trường
GoogleBiểu tượng xây dựng
TwitterBiển báo thi công
Unicodecông trường
Từ đồng nghĩarào chắn
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng nguy hiểm

Hình ảnh

Công trường biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚧 1F6A7 công trường