🛑 Ký hiệu dừng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu bát giác
GoogleN/A
TwitterDấu hiệu dừng lại
Unicodeký hiệu dừng
Từ đồng nghĩabát giác, dừng và ký hiệu
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Ký hiệu dừng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛑 1F6D1 ký hiệu dừng