🚜 Máy kéo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy kéo
GoogleMáy kéo
TwitterĐầu máy kéo
Unicodemáy kéo
Từ đồng nghĩaxe cộ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Máy kéo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚜 1F69C máy kéo