🧇 Bánh quế

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh quế
GoogleN/A
TwitterBánh quế
Unicodebánh quế
Từ đồng nghĩabánh quế, cứng cỏi, do dự và thiếu quyết đoán
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh quế biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧇 1F9C7 bánh quế