🍖 Thịt bám xương

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethịt trên xương
GoogleThịt trên xương
TwitterKhúc xương có thịt
Unicodethịt bám xương
Từ đồng nghĩathịt và xương
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Thịt bám xương biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍖 1F356 thịt bám xương