🍕 Bánh pizza

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applepizza
GoogleLát pizza
TwitterMiếng pizza
Unicodebánh pizza
Từ đồng nghĩalát và phô mai
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh pizza biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍕 1F355 bánh pizza