🍳 Nấu ăn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenấu ăn
GoogleNấu ăn
TwitterNấu ăn
Unicodenấu ăn
Từ đồng nghĩachiên, cái chảo và trứng
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Nấu ăn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍳 1F373 nấu ăn