🧈 Bơ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Apple
GoogleN/A
Twitter
Unicode
Từ đồng nghĩabơ, bơ sữa và thực phẩm làm từ sữa
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Bơ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧈 1F9C8