🌯 Bánh burrito

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleburrito
GoogleBurrito
TwitterN/A
Unicodebánh burrito
Từ đồng nghĩabánh mexico
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh burrito biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌯 1F32F bánh burrito