🌮 Bánh taco

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletaco
GoogleTaco
TwitterBánh taco
Unicodebánh taco
Từ đồng nghĩabánh mexico
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh taco biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌮 1F32E bánh taco