🥓 Thịt xông khói

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethịt muối
GoogleN/A
TwitterThịt xông khói
Unicodethịt xông khói
Từ đồng nghĩathịt và thức ăn
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Thịt xông khói biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥓 1F953 thịt xông khói