🥩 Tảng thịt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebít tết
GoogleN/A
TwitterLát thịt
Unicodetảng thịt
Từ đồng nghĩabít tết, sườn, sườn cừu và sườn lợn
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Tảng thịt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥩 1F969 tảng thịt