🥪 Bánh mỳ kẹp

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh mỳ kẹp
GoogleN/A
TwitterBánh Sandwich
Unicodebánh mỳ kẹp
Từ đồng nghĩabánh mỳ
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh mỳ kẹp biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥪 1F96A bánh mỳ kẹp