🌭 Bánh mì xúc xích

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh mì xúc xích
GoogleHot dog
TwitterXúc xích
Unicodebánh mì xúc xích
Từ đồng nghĩa xúc xích, hotdog và xúc xích
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất
Thẻbiểu tượng cảm xúc chó | biểu tượng cảm xúc nóng bỏng

Hình ảnh

Bánh mì xúc xích biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌭 1F32D bánh mì xúc xích