🍟 Khoai tây chiên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhoai tây chiên
GoogleKhoai tây chiên kiểu Pháp
TwitterKhoai tây chiên
Unicodekhoai tây chiên
Từ đồng nghĩakiểu pháp
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Khoai tây chiên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍟 1F35F khoai tây chiên