🥘 Chảo thức ăn nông

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechảo thức ăn
GoogleN/A
TwitterChảo đồ ăn
Unicodechảo thức ăn nông
Từ đồng nghĩachảo, nông, nồi đất, paella và thức ăn
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Chảo thức ăn nông biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥘 1F958 chảo thức ăn nông