🍲 Nồi thức ăn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenồi thức ăn
GoogleNồi thức ăn
TwitterNồi thức ăn
Unicodenồi thức ăn
Từ đồng nghĩahầm và nồi
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Nồi thức ăn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍲 1F372 nồi thức ăn