🍞 Bánh mì

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh mì
GoogleBánh mì
TwitterBánh mì
Unicodebánh mì
Từ đồng nghĩaổ bánh mì
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh mì biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍞 1F35E bánh mì