🥚 Trứng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrứng
GoogleN/A
TwitterTrứng
Unicodetrứng
Từ đồng nghĩathức ăn
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Trứng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥚 1F95A trứng