🍔 Bánh hamburger

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh hamburger
GoogleHamburger
TwitterHam-bơ-gơ
Unicodebánh hamburger
Từ đồng nghĩabánh kẹp
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh hamburger biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍔 1F354 bánh hamburger