🥗 Salad rau xanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesalad rau xanh
GoogleN/A
TwitterSalad rau
Unicodesalad rau xanh
Từ đồng nghĩasalad, thức ăn và xanh
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Salad rau xanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥗 1F957 salad rau xanh