🥨 Bánh quy xoắn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh quy xoắn
GoogleN/A
TwitterBánh quy xoắn
Unicodebánh quy xoắn
Từ đồng nghĩaxoắn
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh quy xoắn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥨 1F968 bánh quy xoắn