🧂 Muối

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemuối
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodemuối
Từ đồng nghĩabình lắc và gia vị
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Muối biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧂 1F9C2 muối