🍗 đùi gia cầm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđùi gia cầm
GoogleChân gia cầm
TwitterĐùi gia cầm
Unicodeđùi gia cầm
Từ đồng nghĩachân, gia cầm, gà và xương
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

đùi gia cầm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍗 1F357 đùi gia cầm