🥞 Bánh kếp

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh kếp
GoogleN/A
TwitterBánh kếp
Unicodebánh kếp
Từ đồng nghĩathức ăn
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh kếp biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥞 1F95E bánh kếp