🧀 Miếng pho mát

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemiếng phô mai
GoogleCheese wedge
TwitterMiếng pho mát
Unicodemiếng pho mát
Từ đồng nghĩaphô mai
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất
ThẻBiểu tượng cảm xúc máy ảnh | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Miếng pho mát biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧀 1F9C0 miếng pho mát