🫔 Bánh tamale

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh tamale
GoogleN/A
TwitterBánh Tamales
Unicodebánh tamale
Từ đồng nghĩaMexico, Mê-hi-cô, bánh tamale và cuốn
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất

Hình ảnh

Bánh tamale biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🫔 1FAD4 bánh tamale