↗️ Mũi tên lên bên phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên lên bên phải
GoogleMũi tên đông bắc
TwitterMũi tên hướng đông bắc
Unicodemũi tên lên bên phải
Từ đồng nghĩahướng, mũi tên, nhiều hướng và đông bắc
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên lên bên phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
↗️ 2197 FE0F mũi tên lên bên phải
2197 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn