🔙 Mũi tên BACK

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên back
GoogleBiểu tượng "BACK" có mũi tên sang trái ở trên
TwitterChữ Back có mũi tên chỉ sang trái ở bên trên
Unicodemũi tên BACK
Từ đồng nghĩaback và mũi tên
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên BACK biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔙 1F519 mũi tên BACK