🔛 Mũi tên ON!

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên on!
GoogleBiểu tượng "ON!" có mũi tên trái phải ở trên
TwitterOn với dấu chấm cảm bên phải và dấu mũi tên hai chiều ở bên trên
Unicodemũi tên ON!
Từ đồng nghĩadấu, mũi tên và on
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên ON! biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔛 1F51B mũi tên ON!