🔚 Mũi tên END

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên end
GoogleBiểu tượng "END" có mũi tên sang trái ở trên
TwitterChữ End có mũi tên chỉ sang trái ở bên trên
Unicodemũi tên END
Từ đồng nghĩaend và mũi tên
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên END biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔚 1F51A mũi tên END