↔️ Mũi tên trái phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên hai chiều
GoogleMũi tên trái phải
TwitterMũi tên trái phải
Unicodemũi tên trái phải
Từ đồng nghĩamũi tên
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên trái phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
↔️ 2194 FE0F mũi tên trái phải
2194 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn