🔃 Mũi tên thẳng đứng theo chiều kim đồng hồ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecác mũi tên dọc theo chiều kim đồng hồ
GoogleMũi tên hình tròn mở hướng xuống dưới và hướng lên trên theo chiều kim đồng hồ
TwitterHai mũi tên vòng lên xuống theo chiều kim đồng hồ
Unicodemũi tên thẳng đứng theo chiều kim đồng hồ
Từ đồng nghĩachiều kim đồng hồ, mũi tên và tải lại
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên thẳng đứng theo chiều kim đồng hồ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔃 1F503 mũi tên thẳng đứng theo chiều kim đồng hồ