↖️ Mũi tên lên bên trái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên lên bên trái
GoogleMũi tên tây bắc
TwitterMũi tên hướng tây bắc
Unicodemũi tên lên bên trái
Từ đồng nghĩahướng, mũi tên, nhiều hướng và tây bắc
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên lên bên trái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
↖️ 2196 FE0F mũi tên lên bên trái
2196 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn